Kannanotot

Talousarvion suunnattava tulevaisuuteen

Rovaniemen Keskusta pitää tärkeänä tulevassa talousarvion laadinnassa pakollisten investointien lisäksi myös kehittämisnäkökulmaa. Kunnallisjärjestö on jo aikaisemmin tuonut voimakkaasti esiin tarpeen saada kaupunkiin turvalliset ja terveelliset koulut ja päiväkodit.

Keskusta pitää tärkeänä myös tavoitetta talouden tasapainottamisesta muistaen sen, ettei veroja voida enää korottaa. Siksi Keskusta onkin peräänkuuluttanut uusien toimintatapojen, kuten elinkaarimallin, kokeilua esimerkiksi kouluinvestoinneissa.

– Uudessa valtuustossa emme saa sortua siihen, että kinastelemme muutamasta asiasta tuntikaupalla ja unohdamme todellisen tarpeen kehittää kaupunkia kokonaisuutena.

Rovaniemen Keskusta haluaa jo ennakoida sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä aikaa, jolloin hyvinvointipalvelut ja ennaltaehkäisevä toiminta korostuvat. Tällainen on esimerkiksi Revontulen Nuorisotila Popparin tilojen vakinaistaminen.

– Popparin vakinaistaminen maksaisi kaupungille vuodessa noin 170 000 euroa. Se on pieni summa siitä, että sillä ehkäistään syrjäytymistä, joka voi tuoda moninkertaisen laskun tulevaisuudessa, linjaavat keskustalaiset.

Lisätietoja:
Sanna Karhu, 0456307482

Turvallinen arki pormestaria tärkeämpää

Rovaniemen Keskusta pitää kuntavaalien pääteemana huolenpitoa koko Rovaniemestä ja kaikista rovaniemeläisistä. Nämä eivät ole pormestarivaalivat, vaan kuntavaalit, muistuttaa keskustaväki.
– Kokoomus yrittää viedä keskustelua sivuraiteille ja sivuuttaa kaupungin todelliset kehittämishaasteet ja ihmisten huolet, toteaa Rovaniemen Keskusta.
Kovapalkkaista pormestaria tärkeämpää keskustalaisille on vaikkapa se, että ikäihmiset saavat tarvitsevansa hoivan ja avun.
–  Aivan liian monta tarinaa on kuultu siitä, että iäkäs puoliso toimii omaishoitajana vakavasti sairaalle puolisolleen ilman tarvittavia vapaapäiviä oman jaksamisensa kustannuksella. Sama koskee erityisryhmien, kuten kehitysvammaisten, omaisia.
Keskustalaiset ovat huolissaan myös palvelukotipaikkojen riittävyydestä. Vaikka kotona asumista onkin viime vuosina korostettu, on palvelukotipaikka turvattava
niitä todella tarvitseville keskustalaisten mukaan.

Lisätietoja:
Sanna Karhu, 0456307482

Joukkoliikenneuudistuksen elettävä ajassa – reittejä myös
Ounasvaaralle

Rovaniemen Keskusta pitää tärkeänä kaupungissa pitkään valmistelleilla
olleen joukkoliikenteen uudistuksen toteutumista. Reitistö tulee
lautakunnan päätettäväksi piakkoin. Kilpailutuksen jälkeen kaupungin
järjestämä uudistettu joukkoliikenne käynnistyy kesäkuussa 2018.

– Paikallisliikenteen reittejä on jo nyt, mutta ne eivät toimi
parhaalla mahdollisella tavalla. On myös reittejä, kuten esimerkiksi
Korkalovaara-Ounasrinne, joka toimii jo nyt sujuvasti, keskustalaiset
muistuttavat.

Tekninen lautakunta on käsitellyt helmikuussa 2015 Rovaniemen
paikallisliikenteen palvelutaso 2020 -raportin. Keskustalaiset
toteavat, että raportti on perinpohjainen ja hyvin laadittu. Reitistön
osalta raportti ottaa hyvin huomioon esimerkiksi uudet asuinalueet.
Kuitenkin esityksiä olisi tarkasteleva uudelleen joiltakin osin, koska
toimintaympäristö on osittain muuttumassa.

– Vielä raportin valmistelun vaiheessa ei ollut tietoa uuden
uimahallin sijoituksesta Ounasvaaralle. Vapaa-ajanlautakunnan päätös
tuo painetta myös joukkoliikenneuudistukseen, niinpä uudistuksen
yhteydessä on valmisteltava suoria tai linjan vaihdolta jouhevia
yhteyksiä eri puolilta kaupunkia Ounasvaaralle Santa Sportin
läheisyyteen. Kertalipun tulisi mahdollistaa linjan vaihto ilman
lisähintaa esimerkiksi siten, että lippu on voimassa tunnin oston
jälkeen, keskustalaiset vaativat.

Keskustalaisten mukaan joukkoliikenneuudistuksen yhteydessä olisi myös
huomioitava esimerkiksi matalalattiaisten bussien riittävä määrä, joka
mahdollistaisi liikkumisen paremmin esimerkiksi pyörätuolilla ja
lastenvaunujen kanssa. Toinen huomioitava seikka on ajantasaisten
aikataulujen saatavuus sekä netistä että pysäkeiltä riittävän monella
kielellä, jotta uudistus palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla
sekä rovaniemeläisiä että matkailijoita. Keskustalaiset kantavat
huolta uudistuksen yhteydessä myös maaseutualueiden joukko- ja
asiointiliikenteen turvaamisesta. Kyläalueilla vuoroja on vähennetty,
josta keskustalaiset ovat huolissaan.

Lisätietoja:
Sanna Karhu, 0456307482
Rovaniemen Keskustan kunnallisjärjestön pj.

Kiitos ryhmäkokojen säilyttämisestä

Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestö pitää järkevänä koulutuslautakunnan päätöstä olla nostamatta varhaiskasvatuksen yli kolmivuotiaiden ryhmäkokoa. Hallituksen päätöksen mukaan kunnat voivat halutessaan kasvattaa näissä ryhmissä yhden kasvatushenkilön vastuusta seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen 1.8.2016 alkaen, mikä siis tarkoittaisi ryhmäkokojen kasvamista.

Rovaniemen koulutuslautakunta teki sydämellisen ja inhimillisen päätöksen antaen arvon lasten hvyinvoinnille ja henkilöstön jakamiselle. Kiitos tästä, iloitsee Rovaniemen Keskusta tiedotteessaan.

Rovaniemen Keskusta on kuitenkin valmis rajaamaan subjektiivista päivähoito-oikeutta. Rovaniemen koulutuslautakunta päättää asiasta myöhemmin.
Päivähoitopaikoista on Rovaniemelläkin pula. Mikäli toinen vanhemmista on kotona, pidämme järkevänä, että päivähoito-oikeutta rajataan. Korostamme, ettemme ole kuitenkaan poistamassa yhdenkään lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen, keskustalaiset toteavat.

Keskustalaiset pitävät tärkeänä, että lasten tasa-arvo ja hyvinvointi eivät saa huonontua, kun subjektiivista päivähoitoa rajataan. Tämän takaavat avoin päiväkoti ja laadukkaat varhaiskasvatuskerhot, joissa työskentelee varhaiskasvatuksen ammattilaisia sekä ehkäisevä perhetyö. Näitä työmuotoja on kehitetty Rovaniemellä viime vuosina voimakkaasti.

Keskustalaisten mukaan subjektiivista päivähoitoa on perusteltu myös tarpeella tukea lapsia niin sanotuin sosiaalisin perustein. Tiedotteessaan Rovaniemen Keskusta toteaa, että tukea tarvitsevia perheitä täytyy tukea kokonaisuutena, jolloin apua löytyisi esimerkiksi ennalta ehkäisevästä perhetyöstä ja kerhoista.

Lisätietoa
Sanna Karhu, Rovaniemen Keskustan kunnallisjärjestön pj.
puh. 045 630 74 82

Napapiirin Veden päätös peruttava

Napapiirin Veden johtokunta, eli liikelaitosten johtokunta on päättänyt, että
1.1.2015 alkaen kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvat kulut peritään
tonttien rakentajilta.

Päätöksestä on tiedotettu puutteellisesti. Asia on tullut rakentajien tietoon
vasta sen jälkeen, kun päätös tontin myöntämisestä on tehty.

Napapiirin Veden päätös on saanut monet lapsiperheet luopumaan
talonrakennusaikeistaan ja perumaan jo varatut tontit. Jopa 10 000 euron
lisälasku vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta on monelle perheelle liian
suuri yllättävä menoerä.

Rovaniemen Keskustan kunnallisjärjestö edellyttää päätöksen pikaista
perumista.

Tällä hetkellä vesi- ja viemärimaksut peritään rakentajilta kahteen kertaan:
ensin rakennusvaiheessa ja tämän jälkeen vielä vesimaksuina perus- ja
kulutuslaskuissa.

Keskustan kunnallisjärjestön mielestä Rovaniemen on oltava houkutteleva
vaihtoehto oman kodin rakentajille. Yllättävät lisämaksut eivät viestitä
kaupungin halukkuudesta toivottaa uudet omakotirakentajat tervetulleiksi
Rovaniemelle (vuosikokous 27.4.2015 Rautionsaari).

 

Jaa tämä ystävillesi: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone