Rovaniemen Keskusta

Kannanotot

Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestö 19.11.2018:

Henkilöstö avainasemassa

toimintatapojen uudistamisessa

Rovaniemen kaupunki on joutumassa talouden umpikujaan ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Keskustan kunnallisjärjestö on tyytyväinen valtuuston päätökseen, jolla kunnallisveroja ei nosteta ensi vuonna. Maksujen ja verojen korottaminen on helpoin tie jättää todelliset taloutta tasapainottavat päätökset tekemättä.

Kaupunginhallituksen tuore päätös talouden ja toiminnan uudistamisohjelmasta on merkki siitä, että on muutoksen aika. Tarkoituksena on saada myös henkilöstö miettimään uusia toimintapoja ja etsimään tehokkaampia malleja tuottaa laadukkaita peruspalveluja kaupunkilaisille.

Uudistuksissa on pidettävä huolta myös siitä, että kaupunkilaisten sujuvat lakisääteiset palvelut ovat kaikkien saatavilla.

Keskustan kunnallisjärjestön mukaan uudistamisohjelmassa on hyvä muistaa se, että henkilöstö on tärkein voimavara ja erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja johtamiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Talouden ja toiminnan uudistamisessa on paalutettava selkeät tavoitteet ja ymmärrettävä päätösten seuraukset. Keskustalaisten mielestä nyt on vihdoinkin päätettävä, mitä palveluja kaupunki tulevaisuudessa tuottaa itse ja millä tavoin, mitä voimme ulkoistaa ja mistä, ei-lakisääteisistä palveluista me olemme valmiita luopumaan.

Keskustan kunnallisjärjestön mielestä myös vuosikatteelle, investoinneille ja velanmaksukyvylle on syytä määritellä tavoitetaso.