Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt kaudella 2017-2021

Henkilövalinnat on päivitetty vastaamaan 1.1.2020 voimaan tullutta uutta luottamushenkilöorganisaatiota sekä sen jälkeen tapahtuneita vaihdoksia.

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Liisa Ansalan ja valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Susanna Junttilan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on valtuuston päätöksen mukaisesti päätoiminen. Ensimmäinen uusi valtuusto hyväksyi yksimielisesti henkilövalinnat maanantaina 12.6.2017.

Keskustan kaupunginhallitusryhmässä on neljä edustajaa:

 • Liisa Ansala (varajäsen Kaisu Huhtalo)
 • Sanna Karhu (Hilpi Ahola)
 • Maarit Simoska (Mari Jolanki)
 • Hannu Ovaskainen (Heikki Luiro)

Perusturvalautakunta:

 • Hilpi Ahola (varapuheenjohtaja, varalla Raija Mommo)
 • Päivi Alanne-Kunnari (Sirpa Somby)
 • Erkki Virtanen (Pertti Lakkala)
 • Mikko Lindroos (Pekka Kylmänen)

Sivistyslautakunta:

 • Pertti Lakkala (puheenjohtaja, varalla Ari Karvo)
 • Mari Jolanki (Diana Hiukka-Laari)
 • Marjatta Koivuranta (Pirjo Kumpula)
 • Sakke Rantala (Heikki Lindroos)

Elinvoimalautakunta:

 • Kaisu Huhtalo (varapuheenjohtaja, varalla Jaana Kupulisoja)
 • Aarne Jänkälä (Jukka Sirviö)
 • Lauri Ylipaavalniemi (Ari Karvo)
 • Anna-Maria Alaluusua (Päivi Alanne-Kunnari)

Ympäristölautakunta:

 • Heikki Luiro (puheenjohtaja, varalla Jouko Kokki)
 • Merja Mäntyniemi (Anna-Maria Alaluusua)
 • Reetta Junttila (Meiju Salmela)

Kaupunginhallituksen alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) jaosto:

 • Sanna Karhu (puheenjohtaja, varalla Kaisu Huhtalo)
 • Anitta Ylitörmänen (Sari Laatikainen)
 • Riku Tapio (Ari Karvo)
 • Rauno Rantaniemi (Tapio Pyörälä)

Kaupunginhallituksen alainen tilajaosto:

 • Jukka Sirviö (varapuheenjohtaja, varalla Heikki Luiro)
 • Kaisu Huhtalo (Anna-Maria Alaluusua)
 • Hilpi Ahola (Päivi Alanne-Kunnari)

Kaupunginhallituksen alainen nimitysjaosto:

 • Maarit Simoska (varalla Liisa Ansala)

Sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan toimialojen yhteisenä jaostona toimii lapsiperheiden ja nuorisoasioiden jaosto:

 • Tuula Mäntymäki (varalla Elli Tuominen)
 • Matti Pöykkö (Niko Niemisalo)
 • Nguyen Thanh Tri (Lasse Kontiola)

Tarkastuslautakunta:

 • Raija Kivilahti (varalla Marjatta Koivuranta)
 • Matti Pöykkö (varapuheenjohtaja, varalla Pekka Mäkelä)

Keskusvaalilautakunta:

 • Heikki Salmi (3. varajäsen Mirja Stålnacke)

Käräjäoikeuden lautamiehet:

 • Merja Mäntyniemi
 • Sari Arponen
 • Pirjo Kumpula
 • Arttu Hakkarainen
 • Raija Kivilahti

Poliisien neuvottelukunta: Marjatta Koivuranta (Pirjo Kumpula)

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet: Mikko Lindroos, Raija Kivilahti, Juha-Matti Herva

Lapin sairaanhoitopiirin valtuusto: Anitta Ylitörmänen, Hannu Ovaskainen, Ari Karvo

Kolpeneen kuntayhtymän valtuusto: Vesa Haapala, Anitta Ylitörmänen, Raija Mommo

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus:

 • Lasse Kontiola (puheenjohtaja)
 • Ari Karvo
 • Seija Karvo

Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n hallitus:

 • Susanna Junttila
 • Jari Kokko

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus:

 • Pertti Lakkala (varapuheenjohtaja)
 • Kaisu Huhtalo

Rovakairan hallitus:

 • Liisa Ansala
 • yleisvarajäsen: Seija Karvo

Arktikum Palvelut Oy:n hallitus:

 • Timo Haapa-aro (varapuheejohtaja, varalla Mikko Lindroos)

LapIT Oy:n hallitus:

 • Maarit Simoska (puheenjohtaja)

Kiinteistö Oy Lappi-Areena:

 • Veli Saarijärvi (puheenjohtaja, varalla Pirjo Kumpula)

Voit tutustua kaupungin päätöksentekoon, esityslistoihin ja pöytäkirjoihin kaupungin nettisivuilta:

https://www.rovaniemi.fi/Kaupunki-ja-paatoksenteko/Paatoksenteko