Sinuakin tarvitaan!

”Sanelemalla ei asioita voi hoitaa, ainoa tie on keskustella, neuvotella ja sovitella, tehdä kompromisseja, niitä haukuttuja lehmänkauppoja. Se on meidän maamme politiikassa ainoa tie. Se on hidas tie ja se on monta kertaa hyvin hankala tie, mutta se on ainoa käyttökelpoinen tie.”

Johannes Virolainen

Rovaniemen apila.Tervetuloa Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestön toimintaan.

Sivuiltamme löydät uutisia, tietoa tulevista vaaleista ja kunnallisjärjestöstämme sekä yhteystietomme.

Rovaniemen Keskusta vaikuttaa politiikkaan Rovaniemen kaupungissa, Rovaniemen seurakunnassa sekä Keskustan valtakunnallisessa politiikassa.

Järjestämme Rovaniemellä tapahtumia ja osallistumme paikalliseen ja valtakunnalliseen vaalityöhön.

 


Politiikkaa voi tehdä monin tavoin.

Kuninkuusraveissa.

 

Luottamushenkilöt 2017-2021

Henkilövalinnat on päivitetty vastaamaan 1.1.2020 voimaan tullutta uutta luottamushenkilöorganisaatiota sekä sen jälkeen tapahtuneita vaihdoksia.

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Liisa Ansalan ja valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Susanna Junttilan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on valtuuston päätöksen mukaisesti päätoiminen. Ensimmäinen uusi valtuusto hyväksyi yksimielisesti henkilövalinnat maanantaina 12.6.2017.

Keskustan kaupunginhallitusryhmässä on neljä edustajaa:

 • Liisa Ansala (varajäsen Kaisu Huhtalo)
 • Sanna Karhu (Hilpi Ahola)
 • Maarit Simoska (Mari Jolanki)
 • Hannu Ovaskainen (Heikki Luiro)

Perusturvalautakunta:

 • Hilpi Ahola (varapuheenjohtaja, varalla Raija Mommo)
 • Päivi Alanne-Kunnari (Sirpa Somby)
 • Erkki Virtanen (Pertti Lakkala)
 • Mikko Lindroos (Pekka Kylmänen)

Sivistyslautakunta:

 • Pertti Lakkala (puheenjohtaja, varalla Ari Karvo)
 • Mari Jolanki (Diana Hiukka-Laari)
 • Marjatta Koivuranta (Pirjo Kumpula)
 • Sakke Rantala (Heikki Lindroos)

Elinvoimalautakunta:

 • Kaisu Huhtalo (varapuheenjohtaja, varalla Jaana Kupulisoja)
 • Aarne Jänkälä (Jukka Sirviö)
 • Lauri Ylipaavalniemi (Ari Karvo)
 • Anna-Maria Alaluusua (Päivi Alanne-Kunnari)

Ympäristölautakunta:

 • Heikki Luiro (puheenjohtaja, varalla Jouko Kokki)
 • Merja Mäntyniemi (Anna-Maria Alaluusua)
 • Reetta Junttila (Meiju Salmela)

Kaupunginhallituksen alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) jaosto:

 • Sanna Karhu (puheenjohtaja, varalla Kaisu Huhtalo)
 • Anitta Ylitörmänen (Sari Laatikainen)
 • Riku Tapio (Ari Karvo)
 • Rauno Rantaniemi (Tapio Pyörälä)

Kaupunginhallituksen alainen tilajaosto:

 • Jukka Sirviö (varapuheenjohtaja, varalla Heikki Luiro)
 • Kaisu Huhtalo (Anna-Maria Alaluusua)
 • Hilpi Ahola (Päivi Alanne-Kunnari)

Kaupunginhallituksen alainen nimitysjaosto:

 • Maarit Simoska (varalla Liisa Ansala)

Sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan toimialojen yhteisenä jaostona toimii lapsiperheiden ja nuorisoasioiden jaosto:

 • Tuula Mäntymäki (varalla Elli Tuominen)
 • Matti Pöykkö (Niko Niemisalo)
 • Nguyen Thanh Tri (Lasse Kontiola)

Tarkastuslautakunta:

 • Raija Kivilahti (varalla Marjatta Koivuranta)
 • Matti Pöykkö (varapuheenjohtaja, varalla Pekka Mäkelä)

Keskusvaalilautakunta:

 • Heikki Salmi (3. varajäsen Mirja Stålnacke)

Käräjäoikeuden lautamiehet:

 • Merja Mäntyniemi
 • Sari Arponen
 • Pirjo Kumpula
 • Arttu Hakkarainen
 • Raija Kivilahti

Poliisien neuvottelukunta: Marjatta Koivuranta (Pirjo Kumpula)

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet: Mikko Lindroos, Raija Kivilahti, Juha-Matti Herva

Lapin sairaanhoitopiirin valtuusto: Anitta Ylitörmänen, Hannu Ovaskainen, Ari Karvo

Kolpeneen kuntayhtymän valtuusto: Vesa Haapala, Anitta Ylitörmänen, Raija Mommo

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus:

 • Lasse Kontiola (puheenjohtaja)
 • Ari Karvo
 • Seija Karvo

Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n hallitus:

 • Susanna Junttila
 • Jari Kokko

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus:

 • Simo Rahtu (varapuheenjohtaja)
 • Kaisu Huhtalo

Rovakairan hallitus:

 • Liisa Ansala
 • yleisvarajäsen: Seija Karvo

Arktikum Palvelut Oy:n hallitus:

 • Timo Haapa-aro (varapuheejohtaja, varalla Mikko Lindroos)

LapIT Oy:n hallitus:

 • Maarit Simoska (puheenjohtaja)

Kiinteistö Oy Lappi-Areena:

 • Veli Saarijärvi (puheenjohtaja, varalla Pirjo Kumpula)

Keskustalle 16 valtuutettua

Rovaniemen keskustan ehdokaslista sai kuntavaaleissa 2017 lähes 30 prosenttia annetuista äänistä, ja keskusta pysyy selkeästi Rovaniemen suurimpana puolueena 16 valtuutetullaan. Kokoomus ja SDP saivat molemmat kymmenen valtuustopaikkaa, Vasemmistoliitto 6, Perussuomalaiset 4, Vihreät 3 ja KD 2.

Kaupunginvaltuustoon valittiin 51 valtuutettua aiemman 58:n sijaan.

Keskustan äänikuningatar Liisa Ansala keräsi yli tuhat ääntä. Naiset menestyivät muutenkin vaaleissa hyvin, sillä keskustan valtuustoryhmä on ensimmäistä kertaa naisenemmistöinen.

Muut valitut äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä ovat: Susanna Junttila, Maarit Simoska, Hannu Ovaskainen, Anja Joensuu, Mari Jolanki, Sanna Karhu, Riku Tapio, Heikki Luiro, Sakke Rantala, Matti Pöykkö, Anitta Ylitörmänen, Pertti Lakkala, Hipi Ahola, Kai Väistö ja Kaisu Huhtalo.

Valtuustoryhmä järjestäytymiskokous valitsi ryhmän puheenjohtajaksi Kai Väistön ja varapuheenjohtajaksi Anitta Ylitörmäsen. Sihteerinä jatkaa Pertti Lakkala.

Kuntavaaliohjelma 2017

Elinvoimainen kaupunki pitää huolta

Rovaniemen Keskusta käy kuntavaaleja kattavalla ja monipuolisella ehdokasjoukolla, jota yhdistää keskustalaiset arvot ja halu kehittää Rovaniemeä. Tavoittelemme edelleen suurimman ryhmän asemaa. Kuntavaalit ovat 9.4.2017 ja Rovaniemellä valitaan 51 kaupunginvaltuutettua.

Tässä ohjelmassa kerrotaan ne toimet, joihin Keskustan valtuustoryhmä pyrkii kaudella 2017-21 sekä visioidaan rohkeasti yli valtuustokauden vuoteen 2025.

Vaaliohjelmaa on laadittu neljässä vaiheessa yhdessä nykyisen valtuustoryhmän (2012-17), kuntavaaliehdokkaiden ja kunnallisjärjestön johtokunnan kanssa.

Keskusta rakentaa elinvoimaista Rovaniemeä, joka mahdollistaa viihtyisän elinympäristön niin rovaniemeläisille kuin täällä vieraileville ihmisille. Tämä edellyttää, että kaupungin talous on tasapainossa ja elinkeinoelämä kukoistaa. Tämä saavutetaan huolehtimalla, että yritykset investoivat ja rakentavat sekä luovat sitä kautta uusia työpaikkoja. Kaupungilla onkin oltava aktiivinen kaavoituspolitiikka ja sujuvat lupaprosessit. Kaupungin tulee olla aloitteellinen alueen koulutusorganisaatioissa, ja siten turvata osaavan työvoiman saatavuus.

Monipuolisen elinkeinorakenteen ja menestyvien yritysten tuottavuus kertautuu luoden uusia yrityksiä ja palveluja. Näistä hyötyvät myös paikkakuntalaiset. Muun muassa matkailuelinkeino on tällainen.

Tällä tavalla toimien me voimme myös paremmin huolehtia niistä, jotka tarvitsevat tukea inhimillisen elämänlaadun ylläpitämiseen. Keskustan keskeinen tavoite onkin, että kukaan ei tipahda palveluverkon ulkopuolelle.

Elinvoimainen Rovaniemi pitää huolta kaikista rovaniemeläisistä ja koko Rovaniemestä.

Huolenpitoa itsestä ja muista

Keskusta pitää tärkeänä jokaisesta lähimmäisestä huolehtimista. Heikompia ei jätetä. Keskustan tavoite on, että kukaan ei tipahda palveluverkon ulkopuolelle.

Konkreettisia keinoja tähän ovat esimerkiksi:

 • Taataan nopeat terveydenhuoltopalvelut.
 • Omasta terveydestä huolehtimista kannustetaan jo neuvolassa, päiväkodeissa ja koulussa.
 • Terveydestä huolehtiminen mahdollistetaan monipuolisilla lähiliikuntapaikoilla.
 • Vakiinnutetaan Likellä -bussin toiminta, mikäli siitä saadut kokemukset ovat käyttäjien kannalta myönteisiä: kehitetään myös muita asukkaan lähelle kulkevia palveluja.
 • Mahdollistetaan ikäihmisten palvelut ja vammaispalvelut ja arvokas elämä
 • Kehitetään ikäihmisten palveluja ja vammaispalveluja osallistavaan suuntaan. Omaisia kuullaan ja otetaan huomioon asiakkaiden itsemääräämisoikeus. Taataan myös omaishoitajille riittävät tukipalvelut ja vapaapäivät.
 • Kansalaisjärjestöt otetaan mukaan investointien suunnitteluun.
 • Kehitetään matkapalveluita yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

VISIO 2025: Kaupungissa on positiivista virettä. Rovaniemi on sykkivä Lapin maakuntakeskus, joka toivottaa uudet tulijat tervetulleeksi. Muuttoliike on kehittynyt niin, että etelän suurista kaupungeista muutetaan Lappiin ja erityisesti Rovaniemelle. Rovaniemi on profiloitunut maan johtavana etätyökaupunkina: tietoliikenneyhteydet ovat maan nopeimmat ja kylille muuttaa uusia asukkaita. Kaupunki tarjoaa asukkaille matalan kynnyksen liikkuvia palveluita koko kaupungin alueella. Asukkaat voivat kaikissa väestöryhmissä hyvin.

Osallisuuden vahvistaminen koko kaupungissa

Keskusta pitää tärkeänä, että kaupunkilaisten osallisuutta vahvistetaan ja kaupunkilaiset tulevat kuulluksi. Tavoitteena on vahvistaa lähidemokratiaa ja yhteisöllisyyttä. Keskustan kirkkaana tavoitteena on säilyttää palveluja myös maaseudulla.

Konkreettisia keinoja:

 • Kehitetään edelleen aluelautakuntien toimintaa ja niiden budjettivaltaa.
 • Kehitetään asukastupaa Kauppatorilla.
 • Turvataan kohtaamispaikkoja myös kylillä.
 • Turvataan kuntalaisten palvelut keskustan alueella, lähiöissä ja kylillä.
 • Selkiytetään palvelukylien roolia.
 • Kylien Rovaniemi -palvelulupauksen tekeminen.
 • Nopeutetaan kylien kaavoitusta.
 • Kehitetään kylillä osuuskuntapohjaisia palveluita.
 • Kehitetään liikkuvia palveluita ja nettipalveluita.
 • Kehitetään kuntalaisten osallistamisen menetelmiä, esim. sähköiset palaute- ja osallistamispalvelut.

VISIO 2025: Rovaniemellä on karsittu byrokratiaa ja asiakaspalvelu on maan huippua. Asukkaat ovat tyytyväisiä ja palvelut toimivat koko kaupungin alueella. Rovaniemi on demokraattinen ja edistää aktiivisesti elinkeinoelämää sekä asukkaiden hyvinvointia.

Kiinteistöt kuntoon

Keskustan tavoitteena on pysäyttää kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja pitää kustannukset kurissa.

Konkreettisia keinoja tähän esimerkiksi:

 • Kiinteistöt otetaan hallintaan luomalla erityisohjelma, jossa kaikki kiinteistön käyttäjät ottavat osaa kunnossapitoon.
 • Selkiytetään toimialan, tilaliikelaitoksen ja Markkinakiinteistöjen toimivaltasuhteet.
 • Selkiytetään rakennusvalvontaa.
 • Haetaan ennakkoluulottomasti uusia rahoitus- ja omistusmalleja, joissa rakentajan vastuu on nykyistä suurempi.
 • Kokeillaan kiinteistöhuollon ja siivouksen toteuttamista omana palveluna.
 • Laaditaan puurakentamisen toimenpideohjelma.

VISIO 2025: Rovaniemi on tunnettu puurakentamisesta. Kiinteistöt ovat kunnossa ja ihmisten sairastelu sisäilmaongelmien vuoksi on loppunut. Uudet tilat ovat monikäyttöisiä ja viihtyisiä, ja niiden käyttöaste on korkea. Julkisia rakennuksia rakennetaan mahdollisimman paljon puusta.

Kaavoitus elinkeinojen ja kehityksen puolesta

Keskustan tavoitteena on saada kaavoituksen prosessit kuntoon tukemaan elinkeinojen kehittymistä.

Konkreettisia keinoja:

 • Vahvistetaan strategista kaavoitusta luomalla elinvoimakaavoituksen malli.
 • Kaupungin tekniset päätökset tukevat elinkeinorakenteen tulevaa rakennetta.
 • Kaavoituksella turvataan mm.   monipuolisia matkailuinvestointeja.
 • Kaavoitusprosessien nopeuttaminen vahvistaa yritystoimintaa.
 • Omakotitalo-tonttivarannon takaaminen ympäri Rovaniemeä.

VISIO 2025: Rovaniemellä on vireä elinkeinoelämä, ja kaupunki kannustaa uusia yrittäjiä esimerkiksi tarjoamalla edullisesti toimitiloja. Kaupungissa toimii useita yrittäjäyhteisöjä. Kaupunki mahdollistaa hyvän toimintaympäristön kaikille yrittäjille isoista toimijoista pienyrittäjiin.  Kylillä toimii useita osuuskuntia tarjoten palveluita kylien asukkaille. Rovaniemi tunnetaan ympäristöystävällisenä ja kiertotalouden edelläkävijänä.

Kansainvälinen Rovaniemi

Keskustan tavoitteena on matkailun ja yritysten elinvoiman kasvattaminen kuntavaalikaudella 2017-21. Tehdään Rovaniemestä kansainvälisesti vielä kiinnostavampi elämysmatkailukohde ja kiinnitetään aluelautakuntamalli palvelemaan tätä visiota.

Konkreettisia keinoja tähän on mielestämme:

 • Toimivat liikenneyhteydet sekä mm. turistibussi.
 • Toimivat tietoliikenneyhteydet.
 • Integroiva maahanmuutto, joka sisältää myös maahanmuuttajien kielikoulutusta ja työllistämisohjelman.
 • Houkutellaan kansainvälisiä opiskelijoita Rovaniemelle.
 • Aktiivinen ote uusien kansainvälisten lentojen saamiseksi.
 • Napapiirin ja Ounasvaaran investointien edistäminen.
 • Arktisuuden ja puhtaan luonnon hyödyntäminen Rovaniemen markkinoinnissa.
 • Viihtyisyys, esim. jouluteeman näkyminen kaupunkikuvassa.
 • Matkailijoille selkeät viitat ja opastustukset kaupungilla.
 • Kannustetaan kylillä ideoimaan matkailuun liittyviä palveluja.
 • Rakennusarkkitehtuuri kiinnostavammaksi esimerkiksi puuta sekä arktisuutta ja lappilaisuutta hyödyntämällä.
 • Edistetään kiinteistöjen ja taloyhtiöiden yhteiskäyttöautojen käyttöönottoa.
 • Gondolihissi keskustasta Ounasvaaralle.
 • Valioranta ja Koskipuisto kaavoitetaan sopusoinnussa matkailun ja asumisen kanssa.

VISIO 2025: Joukkoliikenne toimii sujuvasti keskikaupungissa ja lähialueilla, kuten Napapiirillä ja Ounasvaaralla. Kyläalueilla on vakiintunut yhteisöllinen käytäntö kimppakyydeistä. Kaupunkilaisille ja matkailijoille tarkoitetut vuokrattavat kaupunkipyörät ovat osa katukuvaa.

Hyvinvoinnin tukeminen

Keskustan mielestä muu elinvoimapolitiikka tukee asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevällä otteella.

Konkreettisia keinoja tähän on:

 • Lapsiperheiden palvelut ja niiden kehittäminen ennaltaehkäisevästi, mm. avoin päiväkotitoiminta ja perhetyöntekijöiden palkkaaminen.
 • Ikäihmiset nähdään myös voimavarana, ei vain kulueränä. Kehitetään palvelukorttelimallia sekä keskikaupungille että kylille, edistetään perhehoitoa ja muuta palveluasumista, kehitetään palvelusetelimallia kotihoidossa ja päivätoiminnassa.
 • Tuetaan ikäihmisten kotona selvitymistä mahdollisimman pitkään, mm. auttamalla lumitöissä ja arjen pienissä askareissa, joihin ikääntyvän omat voimat eivät enää riitä.
 • Taataan ympärivuorokautinen hoiva ja arvokas elämä ikäihmisille silloin, kun kotona asuminen ei enää ole inhillinen vaihtoehto, valvotaan palvelujen laatua riittävästi.
 • Kulttuuripalveluissa hyödynnetään taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden osaamista.
 • Julkisten tilojen rakentaminen puusta ennaltaehkäisee sisäilmaongelmien aiheuttamia sairauksia.
 • Yksi kaikkia rovaniemeläisiä palveleva kansalaisopisto.
 • Lähiliikuntapaikkoja on ympäri kaupunkia.
 • Lasten harrastusmahdollisuuksien tukeminen tarjoamalla edullisia liikuntapaikkoja urheiluseuroille juniorityöhön.

VISIO 2025: Rovaniemen asukkaat voivat hyvin. Kaupungin harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset. Perheet voivat hyvin ja kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa kaupungin ja eri järjestöjen yhdessä tukemana.

Koulutus kaikilla asteilla

Keskustan tavoitteena on edistää Rovaniemeä kansainvälisenä koulutuskaupunkina kaikilla asteilla vauvasta vaariin. Rovaniemellä kehitetään aktiivisesti niin varhaiskasvatusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta kuin korkeakoulutustakin.

Konkreettisia keinoja tähän ovat:

 • Tuetaan koulutuksen kehittymistä kaikilla tasoilla, myös ikäihmiset huomioiden
 • Taataan terveet toimitilat kaikille koulutusasteille kokeilemalla leasing-mallia ja laatimalla puurakentamisen toimenpideohjelma
 • Tuetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnan työssäjaksamista
 • Lisätään valinnaisten tuntien tarjontaa verkko-opetuksen avulla.     
 • Henkilöstön täydennyskoulutukseen kiinnitetään huomiota. Osana ikääntyvän henkilöstön johtamista pilotoidaan yhteistyössä Kevan ja työterveyshuollon kanssa työkykyjohtamisen toimenpideohjelma Rovaniemelle.
 • Kriittinen suhtautuminen päivähoidon valtakunnallisiin kiristyksiin etsimällä vaihtoehtoisia keinoja säästöihin pääsemiseksi , ei nosteta päivähoidon ryhmäkokoja.
 • Perhepäivähoito turvataan vaihtoehtona perheille.
 • Kehitetään avointa päiväkotia ja varhaiskasvatuskerhoja. Tuetaan perheiden valinnanvapautta.
 • Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen. Otetaan käyttöön palveluseteli.

VISIO 2025: Rovaniemi on elinvoimainen ja kansainvälinen koulutuskaupunki, joka tarjoaa laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin ja henkilöstökoulutuksiin.

Hallinto

Keskustan tavoitteena on ketterä asukkaiden tarpeita palveleva hallinto. Siirrytään hallintokunnan roolista palvelukunnan rooliin. Sosiaali- ja terveyssektorin siirtyminen kunnista maakuntaan on näyttäydyttävä kunnissa hallinnon keventymisenä.

Konkreettisia keinoja:

 • Turha byrokratia pois: hyödynnetään koko konsernin synergiaedut
 • Selkeämpi luottamushenkilö/viranhaltijaorganisaatio, jossa kokonaisvastuut jollakin
 • kaupunkistrategian ”hyvää elämää edistäen” konkreettisiksi toimiksi

VISIO 2025: Kaupungin hallinto on ketterä ja palvelee asukkaiden hyvinvointia ja palveluiden järjestämistä. Kaupungin talous on tasapainossa.